Naš svetski putnik Slavko Stojanov je ponovo bio na obodu Sahare. Poslao nam je par slika. Uživajte !

6yyy

9yyy77yyy14yyy

119yyy

This slideshow requires JavaScript.

5yyy

 

res129yyy