Nepolitikin Zabavnik

DBUKS

“Iz sela isterati poetiku grada i obrnuto” – Radmila Petrović: Moja mama zna šta se dešava u gradovima (PPM Enklava, 2020)

Leave a Reply