Nepolitikin Zabavnik

Digitalna Galerija

Miloš Pavkov – Hroničar vremena sa misijom da ga na tren zaustavi…

milos-pavkov-fotograf-ugrip-dotkom-galerija-digitalna (4)

Da je fotografija više od dokumenta dokazuju radovi Miloša Pavkova predstavljeni na njegovom blogu i u raznoj štampi. Mogu se izdvojiti dve grupe njegovih fotografija: jedna više zaokupljena pokretom i njegovim posledicama i druga bliska grafičkoj disciplini likovnih umetnosti. U prvoj grupi očigledna je želja umetnika da menja stvarnost, da utiče na nju, da odabrani motiv prilagodi svom unutrašnjem senzibilitetu. Intervencije na motivu idu u pravcu dodavanja pojedinih detalja, boje, mreže linija. Motiv, ljudi, pokreti, naše svakodnevice, prilagodjava svom umetničkom biću, svom shvatanju sveta, te su tako novonastale kompozicije ekspresivnije, snažnije. Daleki odjeci pop arta i konceptualne umetnosti mogu se naći u njegovim pomalo stripovskim likovima, portretima svakodnevnih običnih ljudi, u samoj organizaciji slike, u detaljima koje često unosi.

 

“Umetnost ne ponavlja vidljivo, ona čini vidljivim.”  Paul Kle

 

milos-pavkov-fotograf-ugrip-dotkom-galerija-digitalna (10)

Šta reći o Milošu Pavkovu i njegovim fotografijama. Sve zavisi od ugla gledanja i naše sposobnosti da gledamo, da vidimo, da primetimo. U njegovim naizgled običnim fotografijama, može da se vidi bogatstvo linija, formi, ritma i boja u ovoj našoj svakodnevici. U svim njegovim radovima vidimo jednu izvesnu crtu umetničke prepoznatljivosti, pogotovo što su njegovi radovi većinom u crno beloj tehnici kao da istražuje kvalitet i kao da traži neke nove tehničke mogućnosti da bi se izrazio i približio publici i kritici. Njegove slike kao takve možete prihvatiti ili ne. Kroz svoju sferu vidjenja okoline on u svojim fotografijama ljudi zadire duboko u njihovu unutrašnjost i trudi se da nam ih približi što je više moguće. Kroz njegove fotografije perspektiva daje već poseban smisao, dubinu, punoću raznolikosti. I svetlost se kroz njegov objektiv probija, kontrast,  gradacija, naizmenično.

Ovde možete posetiti oficijalni sajt Miloša Pavkova: https://milospavkov.net/

Novi Sad, 05.09.2017

 Vujkov Branko, fotograf

 

(Visited 43 times, 1 visits today)

Leave a Reply