Nepolitikin Zabavnik

PREDSTAVLJAMO

Agraria – objedinjeni prostor umetničke produkcije

Šta je Agraria?

Agraria je objedinjeni prostor umetničke produkcije i programske saradnje tri
reprezentativna strukovna udruženja sa sedištem u Novom Sadu: Društva arhitekata Novog Sada (DANS), Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) i Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDIV).


 Agraria se nalazi u revitalizovanom kompleksu industrijskog nasleđa u ulici Lasla Gala 32 (poznatiji kao “Elektrolux”), u prostoru nekadašnje nemačke zadruge “Agraria”, izgrađenom 1939‐1940. godine kao najreprezentativniji primer poslovno‐
proizvodne modernističke arhitekture u Novom Sadu.
 Agraria je kompleks koji je osnovan u partnerstvu između Grada Novog Sada kao
vlasnika prostora, sa jedne strane, i tri reprezentativna strukovna udruženja, sa
druge strane. Grad ustupa ovaj inače prazan prostor na korišćenje u dogovorenom
oročenom periodu, a strukovna udruženja se brinu o funksionisanju i finansiranju ovog zajedničkog doma. Ova postavka je otvorena za širenje i uključivanje i drugih aktera sa kulturne scene, kako institucionalnih, tako i nezavisnih.
 Ovakvim objedinjavanjem osnovnih resursa za rad – radnog, kancelarijskog i programskog prostora – racionalnije se zadovoljavaju pojedinačne potrebe strukovnih udruženja i stvaraju se bolji uslovi za razvoj umetničke delatnosti, te integraciju i razmenu znanja, povezivanje i jačanje lokalne novosadske umetničke i arhitektonske scene. To je posebno dragoceno kao sistemsko rešenje za umetničku produkciju u okviru radnih prostora, studija, kreativnih laboratorija. Sa druge strane, ovakav kompleks direktno komunicira sa javnošću i publikom, kroz rad
galerija, ateljea i drugih programskih prostora.

Šta se nalazi u Agrariji?
1. KANCELARIJE UDRUŽENJA
 Sekretarijati, biblioteke i arhivi udruženjâ, kao i umetnički deopi.
2. PROGRAMSKI I PRODUKCIONI PROSTORI
 Koncipiranje i stvaranje umetničke produkcije kroz multifunkcionalni karakter prostora, ateljea, specijalizovanih studija, kreativnih laboratorija, internacionalnih programa, koprodukcije itd.
3. GRADSKA GALERIJA
 Zajednička multifunkcionalna galerija sva tri udruženja koja zauzima najveći deo prizemlja kompleksa okrenutog prema ulici. Galeriju prati i depo za zbirku umetničkih radova, nagrađenih, otkupljenih i ostalih u gradskoj kolekciji, a do kojih se došlo ponovnim uspostavljanjem javnog otkupa umetničkih dela. Galerija strukovnih udruženja vrši funkciju gradske galerije dok ista ne bude onsovana kao javna institucija.
 Nedostatak prostora za izlaganje je činjenica sa kojom se suočavaju sve institucije kulture i ova Galerija u programskom smislu može da ugosti i saradnički povezuje sadržaj gradskih zbirki u svom radu.
4. KLUB UMETNIKA I ARHITEKATA
 Prostor za javne programe i okupljanja.
5. RADIONICE I ATELJEI ZA INTERNACIONALNE PROGRAME
 Regulisanje multifunkcionalnih radnih prostora – ateljea za programe
internacionalne razmene – namenjenih boravku gostujućih umetnika od mesec do
godinu dana, čiji je rezultat umetničko stvaralaštvo i istraživanje. Ovu vrstu programa bi razvijalo i vodilo novo telo konstituisano iz tri reprezentativna udruženja.

Zašto baš Agraria?
Potencijali industrijske arhitekture kao kulturnog nasleđa Novog Sada
Očuvanje kulturnog nasleđa omogućava zajednici da se suoči sa sopstvenim istorijskim razvojem, da reflektuje svoja znanja i značaj u savremenom trenutku. Negovanjem istorijskog nasleđa otvara se mogućnost da se u neposrednom životnom prostoru ostvare procesi preseka epoha, kao i ideja o kulturi
življenja.
U savremenom društvu kulturno nasleđe može uticati na lokalnu sredinu i njen
ekonomski prosperitet. Objekti graditeljskog, u ovom slučaju industrijskog, nasleđa mogu se koristiti u fizičkom smislu kao novi prostori koji kroz procese rehabilitacije postaju prostori novog sadržaja ‐ kreativna žarišta zajednice i mesto sureta, umrežavanja, razmene i komunikacije između umetnika, arhitekata, dizajnera, kreativnih preduzetnika i drugih profesionalaca. Kulturno nasleđe u sferi graditeljstva podrazumeva odgovoran odnos prema istorijskom nasleđu i održivo upravljanje ovim resursima – identifikaciju, vrednovanje, zaštitu, rehabilitaciju i njihovu (novu) upotrebu.
Reanimacija prostora i upotreba kulturnog nasleđa treba da posluži lokalnim
samoupravama kao potencijal za druge lokalne razvojne strategije i projekte. Stoga se u ovoj inicijativi tri strukovna i reprezentativna udruženja pojavljuju kao
predlagači sa definisanim okvirom i predlogom za održivo upravljanje ovim
prostornim kompleksom. Posebno treba istaći da se ovom inicijativom omogućava da se deo industrijskog graditeljskog nasleđa sačuva, što na primer nije učinjeno sa celokupnim industrijskim nasleđem u Radničkoj ulici, koje gotovo da više ne postoji i koje je zamenjeno stambenim objektima.
Ova, 2018. godina, je proglašena na nivou Evropske unije godinom kulturnog nasleđa, sa jasnim fokusom na poziv svim sudionicima u polju politike i kulture da daju svoj doprinos. Upravo je ovo momenat da Novi Sad kao Evropska prestonica kulture 2021. u okviru godine kulturnog nasleđa demonstrira pozitivan primer u kojem je dodatna vrednost dugoročno rešenje prostornog sedišta tri strukovna udruženja i Gradske galerije.

29. novembra je održan javni uvid i rasprava o Planu detaljne regulacije u Plavoj sali Skupštine grada, a tiče se Grbavice i Limana.

Na osnovu predate primedbe tri umetnička i arhitektonska udruženja 
usvojena je primedba da se ubuduće ovaj  prostorni kompleks nameni 
kulturi-umetnosti-edukaciji, što zapravo znači da smo korak bliže do 
ostvarenja velike ideje i da ćemo konačno imati objedinjen prostor za 
različite oblike umetničkog stvaralaštva i podršci lokalnim umetnicima!

Predstoje razgovori sa članovima gradskog veća zaduženih za urbanizam i 
kulturu i sa gradonačelnikom…

(Visited 173 times, 1 visits today)

Leave a Reply

%d bloggers like this: