Nepolitikin Zabavnik

Priče iz ravnice

Most, Dunav, Kalakača, Gitarijada… Jednom rečju – BEŠKA

Beška je srednjevekovno mesto, nastalo u vreme naseljavanja Slovena u ove krajeve. Prvi istorijski zapisi o njoj potiču iz 1546. godine. Beška je bila srpsko naselje sve do 1860. godine, kada se doseljavaju Nemci, koji vode poreklo iz oblasti Pfalc. Početkom 20. veka Bešku naseljavaju Mađari, manjim brojem i Slovaci, a kasnije Hrvati, Crnogorci i Srbi iz različitih krajeva. Prema popisu iz 2011. godine Beška broji 5.783 stanovnika.

U naselju postoje dve crkve: pravoslavna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice, katolička crkva Svete Terezije i kapela Svete Petke koja se nalazi na periferiji naselja.

Beška je drugo po veličini naselje u opštini Inđija. Smešteno je u blizini auto-puta E-75 i reke Dunav. Na tri kilometra od Beške protiče reka Dunav. Desna obala Dunava je urbanizovana i povezana sa naseljem asfaltnim putem. Leva obala Dunava je prava oaza nedirnute prirode sa velikim brojem bara i rukavaca Dunava. Ovaj jedinstveni prostor deo je zaštićene zone prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“. Tereni su idealni za eko-turizam, posmatranje ptica, lov i ribolov. Kroz Bešku prolazi evropska biciklistička rute EuroVelo 6 i upravo tu se nalazi jedino uređeno odmorište za bicikliste na ovom delu rute, Park Karslhuld.

 

Zahvaljujući položaju uz obalu Dunava i prijatnim ugostiteljskim objektima, vikend zona Beške je postala privlačno mesto za ljubitelje reke, dobre hrane, muzike tamburaša i odmora u prirodi, a naročito je popularno mesto za ljubitelje prirode i ribljih specijaliteta.

Beška je poznata i po mostu, najdužem na Dunavu, koji nosi naziv Beščanski most. Most je deo auto-puta E-75 i predstavlja mesto na kome se ukrštaju dva važna evropska koridora: Koridor 10 (pomenuti auto-put) i Koridor 7 (reka Dunav). Ukupna dužina mosta je 2,2 km, širina 15 m. Usled velike razlike u nadmorskoj visini leve i desne obale Dunava, most je dizajniran sa nagibom od 2,3% što je ujedno i najveći nagib na ovom auto-putu. Tokom srednjeg vodostaja, most se uzdiže 51 m iznad Dunava. Glavni dizajner mosta bio je Branko Žeželj, a izgradila ga je „Mostogradnja“ između 1971. i 1975. godine. Godine 2011. otvoren je još jedan most, tzv. „most blizanac“ izgrađen paralelno uz postojeći.

Na mestu gde je izgrađen most, nalazi se Kalakača, arheološki lokalitet iz starijeg bronzanog doba.

 Zavičajni susreti“ se održavaju svake godine poslednjeg vikenda u maju u organizaciji Zavičajnog društva „Stara Beška“. Tada u Bešku organizovano dolaze podunavski Nemci (Švabe), bivši stanovnici Beške i njihovi potomci i rođaci. Od 2005. godine, povodom njihove posete, u Beški se organizuju kulturno-istorijska predavanja, izložbe, promocije knjiga, obilazak obale Dunava kao i okolnih turističkih destinacija.

Pored ovih, tu su još i nadaleko čuvena Beščanska gitarijada“, „Zlatni kotlić“, „Duhovski dani“ i dr.

Dobre vesti za sve kulturne pregaoce iljubitelje kulture u Beški : U 2021. godini Ustanova Dom kulture “Branko Radičević” Beška organizovaće svakog meseca centralnu kulturnu manifestaciju. Pored četiri godišnja koncerta KUD-a “Branko Radičević” obezbeđena su sredstva za Beška Fest, Gitarijadu, Likovnu koloniju, Dane Danice Jovanović, Pozorišni festival i dramsku sekciju i Dunavske dane, a stvoreni su i uslovi za formiranje i nastupe narodnog i tamburaškog orkestra. Poseban kuriozitet jednog meseca biće izbor za Mis Dunavskih obala u februaru. Nedostajuća sredstva povučena su iz EPA pristupnih fondova Evropske Unije.

 

Poznati Beščani koji su ostavili traga u javnom i kulturnom životu našeg naroda su , narodni heroj Nikola Grulović, pesnik Veljko Vukmanović i Miro Stefanović, slikar i karikaturista i slikarka Danica Jovanović.

Poznata slikarka Danica Jovanović rođena je u Beški 1886. godine. U Domu kulture u Beški pre nekoliko godina otvorena je “Memorijalna soba Danice Jovanović” u kojoj se posetioci bliže mogu upoznati sa životom i delom pomenute slikarke.

Od živih Beščana valja pomenuti Petra Klašnju – Specijalu, legendu Beške koji je radio u kesonu na dubini od 35 metara kada se gradio Beščanski most, istrčao 20 maratona i ženio devet puta  za svojih devet decenija života. Takođe, mora se spomenuti i uvažene porodice Markov, Stamenić i Ognjanović poznate svim stanovnicima Beške.  

Kao plod dugogodišnje saradnje Zavičajnog društva „Stara Beška“ iz Beške i podunavskih Švaba – bivših stanovnika Beške i njihovih potomaka, a nakon Odluka Opštine Karlshuld i Mesne zajednice Beška, 2010. godine potpisan je Sporazum o partnerstvu između Beške i Karlshulda, opštine iz nemačke pokrajine Bavarske. Sporazumom je predviđeno da se radi boljeg upoznavanja organizuju prijateljski susreti građana oba mesta, kroz međusobno povezivanje društava i udruženja, da se organizuju razmene đaka, studenata i omladine, da se unapredi sportska saradnja u koju će biti uključeni lokalni sportski klubovi, da se unapredi saradnja u pogledu tema značajnih za zajedničku budućnost, kao što su ekologija i zaštita životne sredine, da se sprovede privredna saradnja, razmena iskustava u oblasti komunalnih i uslužnih delatnosti i sl. 

Iz ovog partnerstva proizašla je i manifestacija „Dani vojvođansko-bavarske kulture – Beška fest“ koja se održava od 2012. godine i koja svojim bogatim sadržajem i međunarodnim karakterom iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca.

izvori : www.indjijatravel.rs ; www.pazovaindjijavesti.com

 

(Visited 502 times, 1 visits today)

Leave a Reply

%d bloggers like this: