Nepolitikin Zabavnik

Priče iz ravnice

Treća šetnja Novosadskim ulicama / Third walk through the streets of Novi Sad

Read English version by clicking the flag…

united-kingdom-flag-pole-animated
Treću šetnju ili vožnju, kako vam drago, novosadskim ulicama počinjemo kraj Katoličkog groblja, iz ulice Vojvode Knićanina, koja spaja Futoški put sa ulicom Atanasija Gereskog.

Vojvoda Knićanin, pravog imena Stevan Petrović – Knićanin rođen je kako mu nadimak kazuje u Kniću kraj Kragujevca 1807. godine.

Vojvoda Knićanin,slika Uroša Knežwvića

  (Vojvoda Knićanin,slika Uroša Kneževića)

Bio je srpski vojvoda, komandant srpskih dobrovoljačkih odreda u Vojvodini. Za vladavine Miloša Obrenovića bio je prvo načelnik jaseničkog sreza, a kasnije smederevskog okruga. Kao pristalica ustavobranitelja izgnan je iz Srbije. Od avgusta 1848. godine učestvovao je na čelu srbijanskih dobrovoljaca za vreme ustanka vojvođanskih Srba. Istakao se u bitkama kod Pančeva i Vršca. Po povratku u Srbiju dodeljen mu je čin vojvode. Umro je u Beogradu 1855.

Izašli smo na Futoški put, išli pravo, ušli u Jevrejsku ulicu i skrenuli desno u ulicu Vase Pelagića, koja spaja Jevrejsku ulicu i ulicu Petra Drapšina.Do pre nekoliko godina bila je oaza starih kuća u centru Novog Sada a sada preovladavaju nove zgrade sa mnoštvom poslovnih lokala u njima.


Vasa Pelagić je bio pisac, narodni prosvetitelj i političar. Rođen je u Gornjem Žabaru kraj Gradačca, u Republici Srpskoj, koji se sada, po njemu zove Pelagićevo 1833. godine a umro je u Požarevcu 1899. godine.
Vasa Pelagić

Predstavnik je utopijskog socijalizma kod Srba u drugoj polovini XIX veka. U Brčkom je osnovao prvu Srpsku čitaonicu. Odlazi u Rusiju gde dve godine sluša predavanja na Moskovskom univerzitetu i po povratku postaje upravitelj Srpsko-pravoslavne bogoslovije u Banjaluci, tada jedine srpske srednje škole u Bosni. Zbog svojih ideja prognan je 1869. godine u Malu Aziju. Nakon godinu dana pobegao je u Srbiju i tu je 1871. izabran za predsednika srpske skupštine. Jedno vreme živeo je i u Novom Sadu. Bio je veom plodan i popularan pisac.

Vasa-Pelagic-STVARNI-NARODNI-UCITELJ

Njegovo najpopularnije delo je “Stvarni domaći učitelj,džepna knjiga za zdrave i bolesne, za stare i mlade, za seljake i varošane“,u narodu poznatije kao “Narodni učitelj“.Umro je u zatvoru u Požarevcu. Ulazimo u Petra Drapšina i idemo levo sve do zgrade Pošte koju obilazimo i skrećemo desno na Bulevar Mihajla Pupina, kod “Izvršnog veća” skrećemo desno pa odmah levo, iza nam ostaje ulica Miroslava Antića a mi ulazimo u ulicu Vladike Platona, koja ima samo parnu stranu jer je neparnu stranu zauzela “Banovina“. Na početku ulice je gimnazija “Isidora Sekulić“.

VPlatona 1
 
VPlatona 2
 
VPlatona 3
 
VPlatona 4

Platon Atanacković (Sombor, 1788. – Novi Sad,1867)

Vladika Platon

Episkop budimski i bački. Politički i kulturno-prosvetni radnik. Zaslužan za preseljenje “Matice Srpske” iz Pešte u Novi Sad. Zbog toga je izabran za njenog doživotnog predsednika. Ostavio je zgradu sa namenom da se u njoj otvori filozofsko-pravni fakultet (Platoneum, danas ogranak SANU) u današnjoj Pašićevoj ulici, kraj Saborne crkve. U Novom Sadu postoji njegova bista ispred zgrade Matice Srpske  i dve spomen-ploče, u Pašićevoj 6 i na Rumenačkom putu 45.

Izašli smo u ulicu Jovana Đorđevića, pa skrenuli levo na Bulevar Mihajla Pupina, sa dene strane su nam ostali poslastičarnica “Carigrad” i apoteka “Bulevar“. Išli smo pravo do skretanja u  Jevrejsku ulicu, još malo pravo  i na raskrsnici kod Futoške pijace skrenuli desno na Bulevar Oslobođenja, ubrzo opet desno, na teritoriju  Rotkvarije u Pap Pavla, pa u prvu levo, u Valentina Vodnika.

Valentin Vodnik (rođen i umro u Ljubljani 1758. – 1819.). Bio je slovenački književnik i prosvetitelj.

Valentin_Vodnik_(2)

Sakupljao je i objavljivao narodne pesme (što bi se reklo, slovenački Vuk Karadžić) Izdavao je tzv.narodne kalendare i pokrenuo prve slovenačke novine pod nazivom – “Ljubljanske novice”. Pisao je uglavnom rodoljubivu poeziju.

Iz Valentina Vodnika skrenuli smo u Slovačku, pa posle par metara u Hilandarsku, prešli raskrsnicu kod “Socijalnog” i ušli u ulicu Vojvode Šupljikca, koja vodi do Kisačke ulice

Stevan Šupljikac je bio austrijski general, vojvoda srpski. Rođen je u Petrinji, današnja Hrvatska 1786. godine. Potiče iz graničarske porodice. U austrijsku vojsku stupio je 1805. godine a od 1806. do 1814. je u francuskoj vojsci bio ađutant maršala Mormona. U pohodu na Rusiju odlikovan je Legijom časti.

Vojvoda Šupljikac

Od 1814. ponovo je oficir u austrijskoj vojsci gde je odlikovan velikim krstom Gvozdene krune.1848. godine na Majskoj skupštini Srba u Sremskim Karlovcima proglašen je za srpskog vojvodu.

Vojvoda Šupljikac spomenik

Dužnost vrhovnog komandanta srpskih narodnih odreda primio je 6. oktobra 1848. ali je samo dva meseca kasnije umro u Pančevu. Sahranjen je u Krušedolu.

Skretanjem u Kisačku ulicu, dom Zdravlja “Zmaj Ognjena Vuka” nam je ostao sa leve strane.Naša ruta je potom bila sledeća : Kisačka ulica, Sentandrejski put, sa desne strane su pumpa, “Univerexport” a sa leve trgovinski centar “Big”, prelazak preko Klisanskog mosta, desno je “Najlon-pijaca” a mi idemo pravo usput ostavljajući sa desne strane osnovnu školu “Dušan Radović“, novu sportsku halu i bazen, kao i crkvu i stadion “Borca“. Skrećemo u Savsku ulicu

IMG_1769

(Savska ulica, poznata po tome što u njoj stanuje jedan od potpisnika ovih redova 🙂 )

Pa zatim desno u Mišarsku, levo u Orahovu i konačno na naše odredište – ulicu

Vase Pušibrka.

Vasa Pušibrk je bio poznati novosadski profesor. Rođen je u Somboru 1838. godine, u trgovačkoj porodici,  a umro u Novom Sadu 1917. godine.

VASa Pušibrk direktor

Studirao je filozofiju u Beču, a u Novosadskoj gimnaziji je predavao matematiku i fiziku od 1865. Njen direktor je bio punih 39 godina, od 1871-1910. Dve godine kasnije izabran je za patrona škole. Važio je za izuzetno strogog profesora škole koja je za vreme njegovog upraviteljevanja iznedrila čak šest budućih akademika.Postojala je i druga strana njegove ličnosti koje se najviše iskazivala u tada poznatoj novosadskoj kafani “Lipa” u nekadašnjem Lebarskom sokaku, današnjoj Miletićevoj ulici.I dan-danas postoji “Lipa” u koju je Pušibrk svakoga dana, bez izuzetka, navraćao dva puta – pre i po podne. Tako je, kroz godine i decenije, “profesorski sto” za kojim je on neprikosnoveno stolovao, postao svojevrsna institucija u instituciji.

VAsa Pušibrk

(Profesor Pušibrk u sredini, levo Laza Dunđerski, sasvim desno Isidor Bajić i profesori u bašti kafane “Lipa”)

Kakav je gost bio Vasa Pušibrk svedoči i pivska krigla koju je 1907, u čast 70. rođendana Vase Pušibrka, tadašnji zakupac “LipeJozef Obering poručio čak iz čuvene fabrike porcelana u tadašnjem Karlsbadu, danas Karlovim Varima.

Izlazimo u Velebitsku ulicu, idemo do kraja i skrećemo levo na Zmajevački put, pa desno opet u Savsku ulicu, prelazimo Temerinski drum, zaobilazimo žutu zgradu, prodavnicu Industrije mesa “Matijević” i ulazimo u naše konačnu destinaciju, ulicu Vase Ostojića gde ćemo završiti našu današnju šetnju.

Vasa Ostojić je bio slikar, rođen 1730. u Sremskim Karlovcima, umro 1791. u Novom Sadu. Najpoznatiji je po tome što je radio ikonostase u Sentandreji, Vukovaru, Neradinu, neke zidne slike u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu i ikonostase manastira Rakovac i crkve u Budimu. Njegovo slikarstvo predstavlja prelazak iz srednjevekovnog zografskog u moderni evropski izraz. Dobio je titulu plemića za svoje zasluge.

Ikonostas

(Ikonostas koji su u manastiru Rakovac oslikali novosadski slikari Vasa Ostojić i Janko Halkozović)

Kao i u prethodne dve šetnje pominjemo knjigu “Brevijar ulica Novog Sada” kao izvor informacija i našeg fotografa Gorana Kuprešaka koji je fotkama ilustrovao naše putešestvije kroz Novi Sad.


 
 
 

Third walk through the streets of Novi Sad

 

Third walk or drive, likewise, through the streets of Novi Sad we start by the Catholic cemetery, from the street of the Vojvode Knićanina/Duke Kinaćanin, which connects Futoški put / Futog road with Atanasija Gereskog / Atanasije Gereski street.

Duke Knićanin, of his real name Stevan Petrović – Knićanin was born, how his nickname suggests in Knić near Kragujevac in 1807.

Vojvoda Knićanin,slika Uroša Knežwvića

(Duke Knićanin, painting of Uroš Knežević)

He was a Serbian Duke, a commander of Serbian volunteer detachment in Vojvodina (the north part of Serbia which name means the Duke’s land). During Miloš Obrenović’s reign, he was first executive of Jasen county and later Smederevo shire. As an abolitionist of defenders of the Constitution he was an outcast from Serbia. Since August of 1848 he participated at head of Serbian volonteers during the uprising of Vojvodian Serbs. He distinguished himself in battles at Pančevo and Vršac. When he returned to Serbia he was awarded the rank of Duke. He died in Belgrade in 1855.

We came out on the Futoški put / Futog road and came in the Jevrejska / Jewish street and turned right on the Vasa Pelagić street which connects Jevrejska / Jewish street and the street of Petar Drapšin. Up until a few years ago that was the oasis of old houses in Novi Sad centre and now the new buildings are prevailing with multitude of business premises in them.

Vasa Pelagić was a writer, popular educator and a politician. He was born in Gornji Žabar near Gradašac in Republika Srpska, which now bears a name after him Pelagićevo, in a year of 1833, and he died in Požarevac in 1899.

Vasa Pelagić

He is a representative of utopian socialism in Serbia in the other half of the XIX century. In Brčko he has founded first Serbian readingroom. He goes to Russia where he listens to lectures at the Moscow University for two years and upon his return he becomes a director of Serbian Orthodox Seminary in Banja Luka, then only secondary school in Bosnia. Because of his ideas he was exiled in 1869 to Asia Minor. After a year he fled to Serbia where he was chosen for a President of the Serbian Parliament in 1871. He lived in Novi Sad for some time. He was a very fruitful and popular writer.

Vasa-Pelagic-STVARNI-NARODNI-UCITELJ

His most popular work is „Real domestic teacher, pocket book for healthy and ill, for old and young, for villagers and citizens“, amongst people better known as „Folk teacher“. He died in prison in Požarevac.

We enter Petar Drapšin street and go left all the way to Pošta / Post building which we encircle and go right to Bulevar Mihajla Pupina / Boulevard of Mihajlo Pupin, at „Izvršno veće / Executive Council“ we turn right and than left right away, we leave behind Miroslav Antć street and enter Vladika Platon street, which has only even numbers side, because odd is occupied by „Banovina“. At the beginning of the street there is “Isidora Sekulić” Gymnasium.

VPlatona 4VPlatona 1VPlatona 3VPlatona 2

Platon Atanacković (Sombor, 1788. – Novi Sad,1867)

Vladika Platon

The Bishop of Budim and Bačka. Political and cultural and educational worker. He is credited for moving of “Matica Srpska” from Budapest to Novi Sad. Because of that he was chosen for its president for life. He left the building for purpose of opening Philosophy – Law Faculty (Platoneum, today a SANU branch) in today’s Pašićeva street, next to Orthodox cathedral. There is a bust of him in front of Matica Srpska building and two commemorative plates in Pašićeva 6 / Pašić street 6 and Rumenački put 45 / Rumenka road 45.

We came out to Jovan Đorđević street and turned left to the Boulevard of Mihajlo Pupin, on the right we left confectionery “Carigrad” and apothecary “Bulevar”. We went straight to turning to Jevrejska street, a little bit ahead and at the intersection at the Futoška market turned right to Bulevar Oslobođenja / Boulevard of Liberty, soon after right again, to the Rotkvarija territory into Pap Pavle street, than first right into Valentin Vodnik street.

VVodnika 5VVOdnika 3VVodnika 4VVodnika 2VVodnika 1

Valentin Vodnik (born and died in Ljubljana 1758 – 1819). He was Slovenian literat and educator.

Valentin_Vodnik_(2)

He collected and published folk poems (you could say, Slovenian Vuk Karadžić). He published, so called folk calendars and started first Slovenian newspapers titled “Ljubljanske novice”. He wrote mostly patriotic poetry.

From Valentin Vodnik street we turned to Slovačka / Slovakia street, and after few meters at the Health care we entered Vojvode Šupljikca street that leeds to Kisačka street.

 Stevan Šupljikac was Austrian general, Duke of Serbia. He was born in Petrinja, today’s Croatia in 1786. Comes from a family of frontier. He joined the Austrian army in 1805 and since 1806 until 1814 he was in the French army adjutant of Mormone Marshal. In expedition on Russia he was awarded the Legion of Honour.

Vojvoda Šupljikac

Since 1814 he is again an officer of Austrian army where he was awarded a big cross of Iron crown. In 1848 at the May Assembly of Serbs in Sremski Karlovci he was proclaimed for Serbian Duke.

Vojvoda Šupljikac spomenik

Duty of Supreme Commander of Serbian folk detachments he received on October 6, 1848 but he died only two months after in Pančevo. He was buried in Krušedol.

Turning into Kisačka street, we leave “Zmaj Ognjena Vuka” dispensary on the left. Our route afterwards was as following: Kisačka street, Sentandrejski put, on the right are gas station, “Univerexport” and on the shopping centre “Big”, crossing over Klisa bridge, on the right there is “Nylon market” and we go straight leaving on the on our right side Elementary school “Dušan Radović“, new sport hall and swimming pool, as well as church and stadium of “Borac“. We turn into Savska street.

IMG_1769

(Savska street, known as place of living of the undersigned writer of these rows:) )

Then right to Mišarska / Mouse street, left to Orahova / Walnut street and at last to our final destination – street of Vasa Pušibrk.

Vasa Pušibrk was a famous professor in Novi Sad. He was born in Sombor in 1838, in a family of merchants and he died in Novi Sad in 1917.

VASa Pušibrk direktor

He studied philosophy in Wienna and in a Gymansium of Novi Sad he lectured mathematics and physics since 1865. He was a director there for 39 years straight, since 1871-1910. Two years later he was chosen for school’s patron. He is claimed to be very strict professor in the school which, under his supervision, gave birth to six future academics. There was the other side of his persona which came to life mostly in then known bar „Lipa / Linden“ in a former Lebarski sokak / Bread alley, today’s Miletić street. Even today „Lipa“ exists, in which Pušibrk came twice a day, with no exception, before and after noon. Hence the „professor’s table“ which was his and his only, that became, through years and decades, institution within institution.

VAsa Pušibrk

(Professor Pušibrk in the middle, left Laza Dunđerski, to the right Isidor Bajić and professors on a patio at “Lipa”bar)

What kind of a guest Vasa Pušibrk was a bear mug testifies, which “Lipa’s” lessee of that day Jozef Obering ordered to honour his 70 birthday all the way from famous porcelain factory of Karlsbad, today’s Karlove Vari in 1907.

We exit on Velebit street, go all the way to the end and turn left on Zmajevac road, then right again to the Savska street, go over Temerin road-way, we go around the yellow building, Meat industry “Matijević” and come to our final destination Vasa Ostojić street where we finish our today’s walk.

VOstojica3VOstojica2VOstojica1

Vasa Ostojić was a painter, born in 1730 in Sremski Karlovci, died in 1790 in Novi Sad. Most famous by doing iconostasis in Sentandreja, Vukovar, Neradin, some wall paintings in Uspenska church in Novi Sad and iconostasis in Rakovac monastery and church of Budim. His works present a crossover from middleaged zoography to modern European style. He received a noble title for his merits.

Ikonostas

(Iconostasis which painters from Novi Sad Vasa Ostojić and Janko Halkozović painted in Rakovac monastery )

Like in previous two walks, we mention a book “Brevijar ulica Novog Sada” as an information source and our photographer Goran Kuprešak who illustrated our journey through Novi Sad with his photographs.

(Visited 233 times, 1 visits today)

Leave a Reply