Nepolitikin Zabavnik

U PROLAZU

Ekskluzivni intervju za DOTKOMSITE – Dr. Nele Karajlić – “FBI – Dosije Tesla”

Read English version by clicking the flag…

united-kingdom-flag-pole-animated

Gospodin Nenad Janković alias dr. Nele Karajlić je, iako prebukiran obavezama našao vremena da nam odgovori na neka naša pitanja.Pitanja su bila isključivo vezana za ono najaktuelnije vezano za njegov lik i delo. A to je – pozorišna predstava : “FBI – Dosije Tesla “.

fbi-tesla-5

Prvo, hvala ti što si, iako prebukiran obavezama, pristao da nam odgovoriš na par pitanja za naš portal.

* Je li tačno da je jedna bela golubica bila detalj koji je prelomio da uradiš ovaj komad ?

Znam da je teško u to povjerovati, ne bi ni ja da mi je neko pričao, ali u momentu kada smo Malkolm i ja telefonom pričali o tome da li smo u stanju da napravimo predstavu o Tesli, na moj prozor je sletila bijela golubica. Kasnije se ispostavilo da par bijelih golubova živi na drvetu iznad moga prozora, tako da je misterija rješena.

* Zašto se toliko malo zna o Nikoli Tesli ? Mislim, malo u odnosu kakva je „veličina“ bio ?

Dosta toga je o Tesli pisano i mnogo se o njemu govori, međutim, on je toliko toga dao čovječanstvu, da je nemoguće da se njegova ličnost i njegov život sažme u formu filma ili romana. Zato sam ja izmakao Teslu iz ovovremenog i stavio ga u poziciju da nam on pokaže kako njegov svjetonazor funkcioniše u jednoj krimi priči. Upoznajemo njega kroz avanture drugih.

* Šta bi po tebi Tesla mislio o internetu?

On ga je imao u planu, u onome što je zvao svjetski sistem. Tesla je jedan od rijetkih naučnika iz prošlosti, koji kada bi sada oživio ne bi bio iznenađen. Čak bi i Ajnštajn bio zbunjen današnjim svijetom. Tesla ne bi. On je pripadao budućnosti, svi ostali su pripadali svome vremenu.

* Da li je ovo još jedna od varijacija na temu teorije zavere?

Priče o teoriji zavjere su plasirane od onih koji te zavjere kuju. Po njima mi smo ludi ako pomislimo da se stvari ne događaju spontano. Moraš biti dobar komad budale da pomisliš da su spontano nestali Jugoslavija, Libija, Irak itd. Pa ja sam počeo da pišem ovaj komad koji se zove “FBI dosije Tesla” prije više od godinu dana, pa se tek kasnije otkrilo da je FBI zaista imao njegov dosije.

fbi-tesla-2

photo by: www.novosti.rs

* Goran Marić, alias znamo već ko, pokretač „Tesla Global foruma“ ti je pomagao oko ove predstave. Čime se još „Tesla global forum“ bavi ?

Tesla global forum je organizacija koja svake godine u vrijeme Teslinog rođendana na Fruškoj gori u hotelu “Norcev” organizuje edukativni i kulturni program za studente iz svih krajeva Srbije pa i šire. To je bilo mjesto mog ponovnog susreta sa Goranom Marićem, alias Malkolmom Muharemom i to je bilo mjesto na kome se rodila ideja o pravljenju jednog ozbiljnog spektakla o Nikoli Tesli.

* Jesu li se Srbi uopšte, ikada, dovoljno založili da zaštite Teslin lik i delo?

Naravno da ne. Ali od Srba i nije bilo za očekivati tako nešto. Imali su oni, kroz burna vremena, svojih problema.

* Zašto je komad napisan u stihovima ?

Inicijalna ideja je bila da to bude hip hop opera, stoga sam sve dijaloge i monologe pisao u stihu. U toku rada shvatio sam da će strogost muzičkog ritma uticati na slobodu glumačke interpretacije, pa sam skinuo ritam, pa je ostao stih, ostao sam. Bio sam oduševljen rezultatom.

Rečenica izgovorena u stihu posjeduje stanovitu uzvišenost. Nisu se zalud stihom koristili svi koji su htejli da kažu nešto važno, besmrtno. Od Šekspira preko Njegoša… do … mene…

* Autor si i scenarija i muzike i režirao si predstavu.I još i glumiš.Nisi dao nikome da ti se meša u posao ili niko više nije hteo ?

Tako je ispalo spontano. Ali ništa ne bih mogao bez saradnika. Prije svega Sanje Janković koja mi je mnogo pomogla u razotkrivanju Tesline ličnosti, a kasnije u pravljenju scenografije i supervizije animacija, zatim su u igru uskočila dva talentovana momka koja se bave mapingom, Mladen Nikolić i Nikola Stepković, koji su pod Sanjinom kontrolom pravili vizuelni doživljaj kakav svijet do sada nije vidio. Oni su doveli i Dragana Vildovića, dizajnera svijetla koji je sve to bacio svjetlo karakteristično za filmove iz Teslinog vremena. Ne bih zaboravio ni Jelenu Malešević koja se potrudila da nas kostimima vrati u četrdesete godine prošloga vijeka. A tek kad su na scenu nastupili glumci, od Nikole Rakočevića, preko Glogovca, Gvere, Bojana Dimitrijevića, Vaje Dujović, Ivana Zablaćanskog, pa Miše Kapora, Nebojše Savića, Saše Gajina… znao sam da imamo hit.

* Jesi li perfekcionista ?

Ne. Rukovodim se osjećajem. Mislim da znam momenat kad se stvari spočinju sklapati same od sebe. Kao igra fudbalskog kluba Barselona.

foto-7

photo by Nenad Janković

* Koliko dugo si pripremao ovaj komad?

Ne predugo na probama, ali dovoljno dugo u glavi. U ovakvim projektima najskuplje je vrijeme. Da sam imao ozbiljniji budžet radio bi ga dvije godine. Ovako se sve svelo na dva mjeseca.

* Uz predstavu ide prefiks „multimedijalna“. Molio bih te da to malo pojasniš.

Ta riječ jeste rogobatna, ali sa druge strane najbolje oslikava ono što se dešava na pozornici. Koristi se više sredstava komunikacije, od klasične glumačke igre preko filmski snimljenog materijala, do kompjuterskih animacija.

* Smatraš li da je domaća publika “zrela” za ovakav jedan multimedijalni projekat ?

Naša publika je zrela za sve.

* Ko glumi Teslu i kako je birana ekipa za predstavu?

Teslu igra Nikola Rakočević. Ruku dajem da je zasjenio svoje predhodnike, od Pere Božovića, preko Radeta Šerbedžije do Dejvida Bouvija. Pogodio je u potpunosti Teslin mentalitet, psihološku strukturu. On je prvi pravi Tesla kako ga ja zamišljam.

* Da li si planirao još nekog da glumi u ovoj predstavi ali nije mogao zbog obaveza ili drugih razloga ?

Bilo je raznih kombinacija, neko je ostajao a neko otpadao, ali to je normalno za ovako komplikovane projekte.

* Šta ti je bilo najteže u pripremanju ove predstave ?

Najteži sam bio ja sam sebi. Kako da u sebi razdvojim scenaristu, reditelja i glumca. Na kraju, pobjedio je glumac. On je najbolje osjetio šta je tu viška, šta je nepotrebno i kako se stvari mogu rješavati na drugi način. Imao sam i veliku pomoć od iskusnijih kolega. Pomogao mi je i Rakoćević i Gvero i Savić i Gajin. Osjetili su da sam u nebranom groždžu. Ispali su lafovi. Velike kolege.

* Nisam stigao da pogledam predstavu premijerno.Hoće li „FBI-Dosije Tesla“ imati svoj prirodni pozorišni put i igrati redovno u SNP?

Naravno. Tu smo već 16. 12.

* Koji su vam planovi – Ex-YU turneja, evropska , svetska?

To niko ne zna. Inicijalna ideja je bila da se postavi predstava u četiri srpske prestonice, Beogradu, Novom Sadu, Banjaluci i Gračanici. Dokle će otići predstava to ne znamo…

* Jesi li to „prešao“ u režisere ?

Volim da mjenjam poslove. Uzbuđenje je to što me vodi kroz život. Kad mi nešto dosadi bježim od toga. Takav sam. Do kada će me držati ovaj entuzijazam ne znam.

* Imaš li već poziva iz nekog drugog pozorišta?

Ne. Ali postoji jedno pozorište u kome bi rado postavio jednu predstavu… neću vam reći koje.

* Jesi li batalio skakanje po bini u vidu “šoumena” jednog rock benda ?

To mi je dobrano dosadilo. Muzika me je okupirala skoro dvije decenije u komadu. Došlo je vrijeme da promjenim matricu.

fbi-tesla-4

photo by: www.novosti.rs

* Kako zdravlje ?

Sluša.

* Šta radiš kada ne pišeš pozorišne i tv komade, kada ne glumiš? Imaš li neki hobi koji upražnjavaš?

Idem na Kosmaj i šetam.

* Hvala ti na ustupljenom vremenu i želimo ti puno uspeha i sa ovom predstavom a i ubuduće !

Hvala vama. Bilo mi je izuzetno prijatno odgovarati na vaša pitanja.


EXCLUSIVE INTERVIEW for DOTKOMSITE – Dr. NELE KARAJLIĆ

” FBI: NIKOLA TESLA – CLASSIFIED FILE “

Mr. Nenad Janković aka dr. Nele Karajlić had, even though overbooked by his commitments, found some time to answer some of our questions. Questions were strictly related to the latest actions connected to his character and deed. And that is – a theatre play: „FBI- Tesla file“.

fbi-tesla-5

 

First of all, thank you for, even though overbooked by your chores, agreeing to answer a few questions for our portal.

* Is it true that one, white dove was a detail that prevailed in doing this piece?

I know it’s hard to believe in that, I wouldn’t either if someone had told me, but as Malkolm and I were talking over the phone about the possibility of doing the play about Tesla, the white dove had landed on my window. It later turned out that a pair of white doves lives on the tree above my window, so the mistery was solved.

*Why is it that we know so little about Nikola Tesla? I mean, so little considering how great he was?

A lot of things is written about Tesla and there is a lot of talk about him, however he gave so much to the humanity that is impossible to put his character and his life in a form of a film or a novel. That is why I moved Tesla from this time and had put him in a position to show us how his worldview functions in one crime story. We get to know him through adventures of others.

* What would Tesla, in your opinion, think about the Internet?

 He had it planned, in what he called the world system. Tesla is one of the few scientists from the past who, if he was to come to life now, wouldn’t be surprised. Even Einstein would be confused by the world of today. Tesla wouldn’t. He belonged to the future, all the rest belonged to their own time.

fbi-tesla-2

photo by: www.novosti.rs

* Is this one more variation on the conspiracy theory subject?

Stories about conspiracy theory are placed by those who conspire. According to them we are mad if we think that things are not happening spontaneously. You must  be a good piece of a fool to think that Yugoslavia, Lybia, Irak etc. dissapeared sponataneously. I started writing this piece, which is called „FBI Tesla file“ more than a year ago and then afterwards I had discovered that FBI really had a file on him.

* Goran Marić, aka we know who, prompter of „Tesla Global forum“ had helped you with the play. What else does a „Tesla global forum“ do ?

„Tesla global forum“ is an organization which every year, at  the time of Tesla’s birthday, on Fruška gora, at Norcev hotel organizes educational and cultural programme for students from all parts of Serbia and wider. That was the place of my reuniting with Goran Marić, aka Malkolm Muharem and that was the place where the idea was born about making one serious spectacle about Nikola Tesla.

* Did Serbs ever tried enough to protect Tesla’s character and work?

Of course not. But from Serbs you couldn’t expect something like that. They had, through turbulent times, enough of their own troubles

* Why is the piece written in verses?

Initial idea was to make a hip hop opera, that is why I made all the dialogues and monologues in verses. During the work I had realized that the rigidity of the music rhythm will influence the freedom of actor’s interpretation, so I took off the rhythm and the verse stayed alone. I was amazed with the result.

A sentence spoken in a verse posseses a certain loftiness. Verse is not in vain used by all of those who wanted to say something important, immortal, from Shakespeare through Njegoš…. to me…

* You are the author of the script and music and you have directed the play. And you act in it. You didn’t let anyone interfere or nobody wanted?

It turned out like that sponataneously. But I wouldn’t do anything without my associates. Before all Sanja Janković who helped me a lot in learning about Tesla’s personality and later in set design and animation supervision, afterwards two talented guys jumped in the game with mapping, Mladen Nikolić and Nikola Stepković, who under Sanja’s monitoring, made visual experience which world haven’t seen so far. They brought Dragan Vildović, the light designer, who through in the lighting typical for movies from Tesla’s time. I mustn’t forget Jelena Malešević, who made the effort to take us back to the forties of the last century, with her costumes. And when actors came to the stage, from Nikola Rakočević, through Glogovac, Gvera, Bojan Dimitrijević, Vaja Dujović, Ivana Zablaćanski, then Miša Kapor, Nebojša Savić, Saša Gajin…I knew we have a hit.

foto-7

photo by Nenad Janković

*Are you the perfectionist?

No. I am driven by the feeling. I think I know the moment when things start falling into the right places by themselves. Like the football game by Barcelona.

 * How long did you prepare this piece?

Not for too long at the rehearsals, but long enough in my head. In projects like this one the most expensive is the time. If I have had a serious budget I would be working on it for two years. This way it all came down to two months.

 * Together with the play goes a prefix „multimedia“. I would kindly ask of you to clarify it a bit.

 That word is cumbersome, but on the other hand it depicts the best what is happening on the stage. We use several means of communication, from the classical acting through filmed material, to computer animations.

 *Do you consider domestic audience to be „mature“ enough for one multimedia project like this one?  

Our audience is mature enough for everything.

* Who is portraying Tesla and how did you choose the acting crew?

 Nikola Rakočević plays Tesla. I can bet he cast a shadow on his predecessors, from Pera Božović, through Rade Šerbedžija to David Bowie. He fully portrayed Tesla’s mentality, psychological structure. He is the first real Tesla how I imagine him.

 * Did you plan some other people to act in this play, but they couldn’t because of other commitments or some other reasons?

There were all kinds of combinations, some people stayed, some fell off, but that is normal for complicated projects like this one.

 * What was the hardest for you in preparing this play?

The hardest was I to myself. How to separate within the screenwriter, a director and an actor. At the end the actor had won. He sensed the best what is an excess there, what is needless and how to solve things the other way. I had a tremendous help from more experienced colleagues. I had help from all and Rakoćević and Gvero and Savić and Gajin. They’ve sensed I found myself in an ungrateful situation and they turned out to be giants among men. Great fellows.

* I didn’t get the chance to see the play premiered. Will „FBI-Tesla File“ have it’s own natural, theater path and play regularly at SNP (Serbian National Theatre)?

Of course. We are there on December 16 again.

* What are your plans – Ex-YU tour, European, World?

Nobody knows that. Initial idea was to set the play in four Serbian capitals. Belgrade, Novi Sad, Banja Luka and Gračanica. Where will the play go we don’t know.

* Have you „crossed“ to directors?

I like to change jobs. Excitement is what leads me through life. When something starts to bore me I run from it. That’s the way I am. Until when this enthusiasm will hold me I don’t know.

 *Do you already have the invitations from some other theatres?

No. But there is one theatre in which I would like set one play… I won’t tell you which.

 * Have you stopped bouncing on the stage and being a „showman“ of one rock band?

I got well bored of that. Music occupied me for almost two decades in one piece. The time has come to change the matrix.

fbi-tesla-4

photo by: www.novosti.rs

 * How’s the health?

It listens.

* What do you do when you’re not writing theatre and tv plays, when you’re not acting? Have you got any hobby?

I go to Kosmaj and walk.

*Thank you for your time and we wish you a lot of success with this play and future ones!

Thank you. I felt exceptionally pleasant answering your questions.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Leave a Reply

%d bloggers like this: